VYŤAŽOVANIE

VYŤAŽOVANIE APARTMÁNOV

Pri kúpe apartmánu máte ako budúci majiteľ možnosť nehnuteľnosť nechať vyťažovať prostredníctvom spoločnosti TMR, čím vám objekt bude prinášať zisk. Naša dlhoročná prax s úspešným predajom takmer 1000 ubytovacích jednotiek v rámci 15 hotelov v dvoch krajinách nám dáva istotu tvrdiť, že vaša nehnuteľnosť bude vyťažovaná podľa najnovších trendov v hotelierstve a s maximálnym využitím potenciálu v cestovnom ruchu.

Ponúkame vám celoročné vyťažovanie vášho apartmánu, ktorý sa odovzdaním do vyťažovaní stáva súčasťou nájomného poolu a vy dostanete pomernú časť príjmov, ktoré boli realizované za všetky apartmány zaradené do tohto poolu. Príjmy sa po odpočítaní ceny raňajok, DPH a miestnej dane rozdelí:

  • za obdobie hlavnej sezóny (20.12. - 15.03., Veľká noc piatok - pondelok a 01.07. - 31.08.) v pomere 70% pre vlastníka a 30% pre spoločnosť TMR, ktorá sa o ďalší prenájom vašej nehnuteľnosti bude starať,
  • v období mimo hlavnej sezóny bude príjem delený v pomere 60% pre vlastníka a 40% pre spoločnosť TMR.

Samozrejme aj vy si môžete užiť pobyt vo vlastnom apartmáne, a to za nasledujúcich podmienok:

  • v hlavnej sezóne je apartmán pri pobyte majiteľa zaradený do poolu a majiteľ platí aktuálne platnú cenu za ubytovanie
  • v období mimo hlavnej sezóny môžete svoj apartmán využívať po dobu 30 dní; vtedy je apartmán vyradený z poolu a majiteľ hradí iba upratovanie a služby recepcie, pričom 1x za pobyt rezervovaný pre vlastné využitie ma nárok na služby recepcie zdarma.

Spoločnosť TMR znáša všetky náklady spojené s obchodnými a marketingovými aktivitami na predaj vašej nehnuteľnosti a všetky náklady spojené s hotelovými službami (recepcia, upratovanie). Vašimi nákladmi počas vyťažovaní sezóny sú len náklady za vodu a energie súvisiace s prevádzkou nehnuteľnosti a poplatok za komplexné služby spojené so správou a údržbou spoločných priestor a okolitého areálu.

Kúpou apartmánu v apartmánovom dome Horec sa stávate partnerom spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., ktorá je lídrom na trhu cestovného ruchu, a čerpáte všetky benefity s tým súvisiace. Vyskúšajte si nami poskytované služby už teraz a objednajte si pobyt v jednom z našich hotelov https://tmrhotels.com.